Životní pojištění srovnání

Srovnání jednotlivých typů životních pojištění není jednoduché a pokud se v tom neorientujete doporučujeme vám obrátit se na zkušeného specialistu jako jsme my.

Nabídka moderního životního pojištění, tak jak jej dne prezentují pojišťovny jsou připraveny tak, že poskytují pojistnou ochranu hlavně pro případ dožití. To znamená, pokud se dožijete určitého věku, pojišťovna vám vyplatí dohodnutou částku. Pojistka se tak dělí na krytí rizika smrti a druhá část vytváří tzv. kapitálovou rezervu (spořící složku) odtud název této skupiny pojištění, tzv. rezervotvorné a pojišťovna s touto vaší finanční rezervou pracuje, investuje ji a zhodnocuje. Tím si vytváříte finanční prostředky do budoucna a spoříte si na horší časy a na stáří. Zde si můžete zvolit téměř libovolný poměr krytí rizika smrti a dožití. A věřte, že produktů je mnoho. Proto jsou tu specializovaní poradci v oblasti životního pojištění, jako např. naše firma, která vám pomůže vybrat to nejlepší pojištění pro vás.

Životní pojištění nabízí pojišťovny v různých typech:

  1. rizikové životní pojištění. Jak již bylo řečeno jde o základní a nejjednodušší typ pojištění. Nemá spořící složku a ani nejde tedy investovat a uzavírá se pouze pro zabezpečení oprávněných osob pro případ smrti živitele. Výhodou u tohoto typu je možnost sjednání nejrůznějších připojištění, např. na úraz s trvalou invaliditou atd. a možnost sjednat ho na relativně krátkou dobu, jako je 1 rok. Nevýhodou na druhou stranu je, že si nemůžete odečíst zaplacené pojistné od daňového základu. To umožňují pouze rezervotvorné životní pojistky.
  2. kapitálové životní pojištění. Je rezervotvorný typ pojištění, jehož příspěvky si můžete odečíst od základu daně. Tento typ je vhodné využít dlouhodobě jako spoření na penzi. V době kdy jste ekonomicky činní vám a vašim blízkým zajistí potřebnou ochranu pro výpadek příjmů v případě nešťastné události. V případě dožití a tedy ve vašem téměř důchodovém věku vám zaručuje pravidelnou doživotní rentu, nebo si můžete nechat vyplatit jednorázovou výplatu naspořených peněz navýšenou o podíl na zisku. Pokud pojištěný zemře během placení pojištění, dědicové nebo oprávněné osoby dostanou naspořenou částku od pojišťovny. V tomto typu pojištění je pojištěný pasivní co se týče možnosti ovlivňování toho, kam naspořené prostředky směrovat. Pro ty kdo chtějí aktivně ovlivňovat způsob investování spořící složky pojištění, tak pro ty je zde investiční životní pojištění. Kapitálové životní pojištění garantuje rozsah minimálního zhodnocení peněz ve spořící složce pojištěnce.
  3. investiční životní pojištění. Je to rovněž rezervotvorný typ pojištění, který je kombinací krytí rizik a zhodnocení vložených peněz. Na rozdíl od kapitálového pojištění se však liší aktivita se kterou pojištěný spravuje a ovlivňuje své vložené prostředky. U tohoto typu pojištění si klient volí nejen fondy, do kterých se peníze investují ale i poměr v jakém se peníze mezi fondy investují. Fondy se liší mírou rizika a výší zhodnocení. Proto můžete mít na konci u tohoto investičního pojištění výrazně více či výrazně méně než klient, který zvolil kapitálové životní pojištění. Protože zde není výše zhodnocení na rozdíl od kapitálového životní pojištění garantováno. Zde si zvolíte určitou investiční strategii, kterou můžete podle vývoje na finančních trzích přizpůsobovat. Můžete rovněž vkládat mimořádné pojistné částky a dělat změny ve výši pojistného. Klient má vedený individuální účet a v případě smrti je vyplacena pojistná částka nebo současná hodnota na účtu, nebo obojí. V případě dožití získáte hodnotu na individuálním účtu. Můžete si vybrat z široké nabídky připojištění. Nutno podotknout z našich zkušeností, že 90% klientů toto „ovlivňování“ přestane po určité době bavit a stanou se velmi pasivními, tzn. my doporučujeme zvolit od počátku kapitálové ŽP, protože investičnímu ŽP se musíte stále věnovat, sledovat trendy, hlídat fondy, kam investují atd.. a to dlouhodobě vydrží málokdo.
  4. univerzální životní pojištění. Je to flexibilnější typ kapitálového životního pojištění. Můžete si vybrat v širokém rozpětí pojistné částky pro případ dožití a pro případ smrti, můžete si měnit výši pojistného krytí v průběhu trvání, měnit výši placeného pojistného, dočasně přerušit placení pojistného, vybrat část pojistného během trvání smlouvy, či vložit mimořádné pojistné. Klient má garanci minimálního zhodnocení tzv. technickou úrokovou mírou (TÚM)

 

Kalkulačka.eu vám pomůže zorientovat se v pojištění a financích online. Reality.name vám pomohou s najitím toho správného domy nebo bytu.

Sjednejte si online pojištění se slevami a výhodami: nejlevnější zákonné pojištění vašeho automobiluPovinné ručení, vyberte si z nabídky penzijních fondů to nejlepší Penzijní připojištění jako zajištění na stáří, pro vaše cestovatelské vášně najděte nejlevnější Cestovní pojištění, pro zabezpečení klidu při trávení volného času si zvolte Úrazové pojištění, a pro klid a udržení štěstí rodinné pohody si zvolte Životní pojištění pro živitele rodiny, pokud občas bouráte nebo jsou u vás časté krádeže či živelní události zvolte si pro vaše vozidlo levné Havarijní pojištění, domácnost rychle a výhodně pojistíte zde: Pojištění domácnosti, než přijít o miliony korun na zničené nemovitosti, to je lepší ji mít pojištěnu na Pojištění nemovitosti, je možné, že např. sousedovi nechtěně způsobíte škodu. nač dělat zlou krev. Jednodušší je za pár stovek sjednat Pojištění odpovědnosti za škodu, ze zákona povinné i nepovinné, ale nejlevnější Pojištění vozidel sjednáte pod odkazem, Životní pojištění, které zajistí vaší rodinu v případě smrti.